2014-07-16 19:37:00
EN LÄKARES SYN PÅ RESULTAT AV BEHANDLING MED QRS
Resultat av QRS-behandling ur en allmänpraktiserande läkares synpunkt
Dr. med. W. Haas, internmedicinare

Resultaten av QRS-behandling, som genomfördes på ca 130 av mina patienter med olika symptom under de 10 senaste månaderna, är fascinerande och ger ett förtroende för en ny behandlingspotential. Förtroende, eftersom vi i mer än 90 % av fallen lyckades uppnå en responsgrad från mycket bra till bra och detta utan ytterligare medicinering. Det som är fascinerande är att här öppnar sig oförutsedda möjligheter till behandling, förebyggande och profylax och även diagnos av talrika sjukdomar.

Mitt förtroende för QRS-behandling har ökat på grund av följande: För första gången i historien, när det gäller pulserande elektromagnetisk fältbehandling, och efter nästan 20 års omfattande vetenskaplig forskning, har det utvecklats ett system som framkallar exakt definierade elektromagnetiska fenomen i organismen, vilka vi känner till från naturen i fråga om intensiteter och frekvenser (dvs. det jordmagnetiska fältet, atmosfären, jonosfären).


Unikt är också det vetenskapligt dokumenterade genombrottet för jontransport genom att använda en speciell impuls. Jontransporten är särskilt viktig för cellens återbildning och energiproduktion.

I motsats till klassisk medicin, som med medicinering ofta behandlar i slutet av en orsakskedja av sjukdomsursprung och därför följer ett behandlingsschema som bygger på symptom och inte orsak, söker QRS-systemet en behandlingsmetod på jonernas nivå och befrämjar jontransporten med målet att framkalla regenererande/återbildande och energiproducerande effekter i cellerna. QRS-systemet ingriper terapeutiskt i början av denna orsakskedja, alltså på den submolekylära nivån.

När jag som läkare använder QRS känner jag mig på den säkra sidan av ett terapeutiskt koncept, som leder till en ytterst hög respons med mycket få biverkningar, om man tar hänsyn till de individuella och tekniska aspekterna av behandlingen. Systemets metod att angripa orsakerna spelar förmodligen en avgörande roll för behandlingens framgång. Positivt är också möjligheten att undvika ibland svåra medicinska biverkningar som tynger patient och läkare, åtminstone känslomässigt.

Så här långt har de flesta av mina patienter, som har behandlats med QRS, sjukdomar
i rörelseförmågan, som reaktiverad artros, degenerativ ryggradsskada med svår bråckbildning av mellankotskiva, periartropati med eller utan radiologiskt påvisad förkalkning, reumatoid artrit, reumatisk polymyalgi, fibromyalgi-syndrom, epikondylit, nya och äldre idrottsskador, neuropati, myogelos, migrän, cervikal-syndrom, arteriell ocklusionssjukdom, diabetisk kallbrand, koronarkärlssjukdom, kronisk bronkit, bronkial astma, sömnstörningar, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, depression, neurodermatit, acne rosacea och psoriasis.

På grund av de observerade utmärkta behandlingsresultaten med QRS, den relativt snabba och biverkningsfria responsen, den höga effektiviteten och sist men inte minst de stora möjligheterna för reducering av mediciner, särskilt dem med benägenhet för biverkningar, rekommenderar jag alla läkare att titta på detta genombrott inom kvantmedicinen.
Det har redan utvecklats till en viktig vetenskapsgren, som i hög grad skulle kunna berika 2000-talets medicin.

Denna artikeln är skriven av Kai Boman den 2014-07-16 19:37:00 (kai.boman@novato.se)
 
Novato Medic AB  |  Grimsholmsvägen 20, 311 92 Falkenberg  |  Tel: 0370-33 36 75  |  E-mail: novato@qrs.nu