Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information qrs
» STARTSIDAN » INFORMATION » PRODUKTER » FALLBESKRIVNINGAR » QRS SKOLAN » KONTAKT
På Svenska tack! Suomeksi kiitos! Auf Deutch bitte!
» En betydande uppfinning » Livets Energi » Quantron Resonans System » Länkar
» Vetenskapliga bevis » Våra trumfkort » Patent » Certifikat » Nyheter
QRS - Livets Energi

Energi är förmågan att uträtta arbete
Allt liv, varenda människa samt alla hennes celler är energisystem. ("människan är ett självreglerande energisystem"). Med hjälp av syre och energi-leverantörerna (kolhydrater och fett) tillverkas i mitokondrien - som är cellernas högspecialiserade biokemiska kraftverk - cellenergin (ATP). Genom detta uppstår koldioxid, vatten och en rad andra slagg-produkter. Detta förlopp kallas ämnesomsättning. 50% av den totala energin som produceras i en cell används för att bygga upp cellmembranets elektriska potential. Denna membranpotential på 70-90 mV är nödvändig, för att säkerställa en välreglerad ämnesomsättning. Redan när spänningen sjunker minimalt under 70 mV är ämnesomsättningen starkt inskränkt. Detta förorsaker energibrist, minskad prestationsförmåga och för tidig celldöd i särskilda kroppsregioner. Kroniska sjukdomar uppstår när energibristen koncentreras på särskilda koppsregioner eller organ.

Energibrist är Sjukdomsorsak nr 1.
Trots att människan i de utvecklade industristaterna lever i överflöd, lider hon av energibrist.
Livsenergin baserar sig på Elektromagnetism. Av avgörande betydelse är strömmar, spänningar och magnetfält, som människan i form av nerv- och muskel-potentialer själv producerar när hon rör sig.

Rörelsebrist, felaktig näring, stress och miljöpåverkan skadar människans organism.
Människan förlorar sin "energi-jämnvikt". Cellerna kan inte längre fullborda sina uppgifter. Därmed startar ett negativt kretslopp, som yttrar sig i minskad prestationsförmåga, för tidigt åldrande, degeneration och kroniska sjukdomar.

Människan behöver promenera minst 15km per dag
- Eller använda QRS 8 min för energiuppbyggnaden i cellen.


 
Novato Medic AB  |  Grimsholmsvägen 20, 311 92 Falkenberg  |  Tel: 0370-33 36 75  |  E-mail: novato@qrs.nu