Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information qrs
» STARTSIDAN » INFORMATION » PRODUKTER » FALLBESKRIVNINGAR » QRS SKOLAN » KONTAKT
På Svenska tack! Suomeksi kiitos! Auf Deutch bitte!
» En betydande uppfinning » Livets Energi » Quantron Resonans System » Länkar
» Vetenskapliga bevis » Våra trumfkort » Patent » Certifikat » Nyheter

QUANTRON-RESONANS-SYSTEM

ALLT STORT UPPSTÅR UR DET LILLA!
Den mänskliga organismen består av ca 50 biljoner celler, vilka bildar en harmonisk enhet trots sina olika frekvenser.
Om det uppstår ett underskott av energi i celler eller i cellgrupper, uppstår obalanser. Tidiga varningssignaler är t.ex. minskad prestationsförmåga, försvagat immunsystem osv.. Följden är sjukdom och långsamt tärande på organismen.
Så länge cellerna är fulla av energi, är människan frisk.

Prof. Dr. Linus Pauling, double Nobel prize winner from the U.S.A.:
"QRS is a benefit for mankind - from babies to old people."
"QRS will lead to a change of paradigm in medicine."

OM CELLEN ÄR FRISK ÄR MÄNNISKAN FRISK!
Den genetiska programmeringen av en cell bygger på celldelning. En cell som har förlorat sin kommunikationsförmåga p.g.a. bristande energi, fortsätter automatiskt att dela sig också i fortsättningen utan att följa sin bestämda uppgift inom hela organismen och skadar den därmed. Antingen belastas immunsystemet ytterligare för att förinta dessa kroppsfrämmande celler, eller så bildas tumörer.
Varje enskild cell i kroppen är ett litet energiverk, som tillsammans med 50 biljoner andra celler bildar den mänskliga organismen.
Den viktigaste frågan som måste ställas är: varifrån får våra celler sin energi? Människans ursprungliga energileverantörer är: rörelse, sund och näringsrik mat, oförstörd miljö och tillräcklig vila och sömn.
Nutidsmänniskans levnadsomständigheter har kommit allt längre från förutsättningarna för en sund livsföring. Brist på rörelse, felaktig och näringsfattig föda, negativ miljöpåverkan och psykisk stress utgör förutsättningarna för de flesta av nutidens sjukdomar. Tidigt åldrande, ständigt ökande kroniska sjukdomar osv. är priset för dessa onaturliga livsbetingelser.

KEMI MOT KEMI
Följderna av de sjukdomar som uppstår på grund av den tilltagande kemiska nedsmutsningen och belastningen i luften, dricksvattnet och maten bekämpas återigen med kemiska preparat. Detta är ett ekorrhjul! Organismen måste bearbeta alla onaturliga medel som tillförs kroppen. Dessa belastar kroppen och stjäl dess energi!

GRUNDREGLERINGAR
Kroppen fungerar med hjälp av regelbundna kretslopp såsom andning, matsmältning osv..
Den grundläggande livsenergin utgör den elektromagnetiska basen för energiförsörjningen. Dessa energier tillförs utifrån via jordmagnetfältet
Efter ca 20 år av forskning och utvecklingsarbete har ledande vetenskapsinstitutioner och universitet lyckats utveckla ett förfarande där organismen på en naturlig väg tillförs energi och därmed utjämnas följderna av vår tids viktigaste "levnadssynder".
De erfarenheter som magnetterapi- bioresonansterapier och många andra energimedicinska forskningar har samlat, har lett till uppkomsten av QRS.

QUANTRON - RESONANS - SYSTEM
Det speciella med detta system är att organismen tillförs, helt utan biverkningar, ett pulserande kroppseget frekvensmönster. Därigenom skapas resonans. Samtidigt får kroppens självläkande krafter en väsentlig förstärkning.

VÅRA CELLER ÅTERUPPTAR SIN MAXIMALA ENERGIPOTENTIAL!
QUANTRON-RESONANS-SYSTEM, UNGDOMENS KÄLLA!

Den förhöjda jontransporten åstadkommer försörjning av näring till cellen och samtidigt förhöjning av cellenergin ATP. Den transporterar också bort slagg, gifter och avfallsprodukter, aktiverar och understödjer immunsystemet.
Transporten av de positivt och negativt laddade jonerna genom redan förkalkade kärlväggar och vävnads-och lymfavätskor, förstärker cellkärnans elektriska potential.
Åtta minuters användning av QUANTRON-RESONANS-SYSTEM tillför lika mycket kroppsimpulser och jontransport som en 1-2 timmars idrottsutövning.
QUANTRON-RESONANS-SYSTEM är ett helande bad fyllt med harmoniska elektromagnetiska vibrationer för uppbyggnad och harmonisering och för eliminering av skadliga vibrationer och blockeringar.
Det befrämjar hormonernas verkan, stärker kroppens rening, sätter de fria radikalerna åt sidan och reducerar behovet av mediciner med 50 % (bara under läkaruppsikt). Detta höjer syrehalten i blodet (viktigt för förbränningen och energibildandet) och även koncentrations- och inlärningsförmågan. (Hjärnan är människokroppens största syreförbrukare).

QUANTRON - RESONANS - SYSTEM
Det bekvämaste sättet att förbli frisk!
Du höjer energin i cellerna och kan harmonisera kroppen genom en 2 x 8 minuters daglig användning.
Bevisligen positiva läkningseffekter beror på en förbättrad vävnadsomsättning och cellernas regeneration/återbildning.
Quantron-Resonans-System befrämjar cellernas återbildning på ett naturligt sätt. Dessutom kan QRS användas kontinuerligt som hembehandlingsapparat för friskvård, för förhöjning av arbetsförmågan och för förbättring av välbefinnandet.

ANVÄNDNING UTAN GRÄNSER:

1. Hjärt- och cirkulationssystemet.
• Förstärkning av hjärt-kärlsystemet.
• Förbättring av genomblödning och mikrocirkulation.

Positiv verkan på följdsjukdomar såsom:
• Migrän.
• Tinnitus, bensår osv.
• Benägenhet till tromboser/blodpropp.
• Reglering av blodtrycket.
• Förbättring av blodvärden.
• Annpasning av Ph-värdet och kolesterolhalten.
• Förhöjning av syrets partialtryck av kalcium- och magnesiumhalt.

2. Andningen
• Förbättring av andningen
• Förbättring vid andningssvårigheter och astmaanfall

3. Skelett
• Förbättring av skelett-läkning

Positiv verkan vid:
• osteoporos/benskörhet,
• ledsmärtor,
• ersättningsleder

4. Ämnesomsättning och hormonsystem
• Förbättring av ämnesomsättningen

Positiv verkan vid:
• Åldersdiabetes,
• reumatiska sjukdomar,
• allergier,
• klimakteriebesvär inkl kvinnosjukdomar

5. Nervsystem
• Minskad stress
• positiv verkan vid:
• nervositet,
• utmattningssymptom,
• sömnsvårigheter

6. Allmänt
• Förbättrar regenerationsförmågan
• Potensstörningar lindras
• Stärker immunförsvaret
• Förbättrar sårläkning
• Positiv verkan vid smärttillstånd med olika orsaker.

QUANTRON - RESONANS - SYSTEM Det lättaste sättet att förbli frisk!

Tillbaka till toppen av denna artikeln ^
Novato Medic AB  |  Grimsholmsvägen 20, 311 92 Falkenberg  |  Tel: 0370-33 36 75  |  E-mail: novato@qrs.nu