Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information qrs
» STARTSIDAN » INFORMATION » PRODUKTER » FALLBESKRIVNINGAR » QRS SKOLAN » KONTAKT
På Svenska tack! Suomeksi kiitos! Auf Deutch bitte!
» En betydande uppfinning » Livets Energi » Quantron Resonans System » Länkar
» Vetenskapliga bevis » Våra trumfkort » Patent » Certifikat » Nyheter
16/07/2014 7:03:00 pm

Boken - Grundlagen der Quanten-Therapie -

Dr. Gerhard Fischer ger grundkunskaper om olika magnetfälts terapeutiska effekter på människor samt djupgående kunskaper om effekterna av hans egenutvecklad metod "Quanten-Therapie".

Bakgrund
Fischer jobbade hårt för att utveckla ett eget företag, men fick i 35-årsåldern häftiga smärtor i mage och kropp. Läkarna rekommendera olika mediciner, som tenderade att öka i antal för att motverka varandras biverkningar. Hans fru ville få honom att arbeta mindre genom att delegera arbetet inom den växande företaget, men Fischer vägrade. Hustrun lämnade honom och han bröt ihop både fysiskt och psykiskt. Efter en sjukhusvistelse insåg han att målen med företaget inte skulle uppnås och sålde sitt företag. Fischer gick in i en djup depression med återkommande migränanfall och isolerade sig från omvärlden i sitt sommarhus i Österrikiska bergen. Han började läsa för att analysera sina kroppsliga besvär och stötte då på begreppet "biomagnetism". Det blev starten till mångåriga vetenskapliga studier av hur magnetfält används som terapimetoder. Studierna kom att omfatta såväl fysik, kemi som biologi och resulterade i utvecklingen av en egen magnetterapeutisk metod "Quanten-Therapie" baserad på pulserande magnetiska fält med frekvenser anpassade till amplitudfönster för människans blodkärl.

Särskilt intressant läsning för:
Alla som vill ha grundläggande kunskaper om "Quanten-Therapie"; bakgrund, metod- och effektbeskrivningar, patentbeskrivningar, vetenskapliga undersökningar, referenser mm.
Hårda bokfakta:
TYSKA
551 sidor, inbunden
21 % av sidorna har figurer/bilder
Sakregister: Ja
Litteraturreferenser: Ja
1996, Hecataeus Verlagsanstal
ISBN 3-9521066-0-7
Kapitelrubriker (sidor)

*1 Mit der Krankheit konfrontiert (6)
Beskriver hans egen sjukdomshistoria.
*2 Biomagnetismus; so alt wie die Menschheit (14)
En historisk tillbakablick på hur olika kulturer använt magnetism i behandlingsmetoder.
*3Wunderheilerin oder Magnetismus? (8)
Berättar om kontakter med en ryska med "helande" förmågor.
*4 Eigene erfahrungen mit Aku-punktur und Magnetpflastern (8)
Delger egna erfarenheter från akupunktur och magnetplåster placerade på olika ställen.
*5 Ein Interdisziplinäres Forschungsprojekt Quantronik (8)
Beskriver kort viktiga medarbetare och organisationen bakom projektet Quantronik.
*6 Therapien mit permanentem Magnetismus? (18)
Redovisar effekter av behandling med permanentmagnetiska fält.
*7 Die Bedeutung natürlicher und technischer Magnetfelder für unser Leben (12)
Diskuterar betydelsen av jordens magnetfält - inklusive polväxling - för livet på jorden.
*8 Vom Dauermagneten zum pulsierenden Magnetfeld (16)
Redogör för studier av effekter av växelmagnetiska fält på djur. En effekt är ökad syreupptagning.
*9 Aus dem Elfenbeinturm der Forschung Bericht im Deutschen Fernsehen NDR über Quantronik (14)
Presenterar forskningsresultat avseende växel-magnetiska fält gjorda av Dr. Warneke samt diskussion med denne om dessa resultat.
*10 Von Flöhen und Frequenzen (10)
Tar upp en film från 1980, som berättar om forskning inom området pulserande magnetfält.
*11 ARD-Fernsehen über Magnetfeld-Therapie (14)
Återger ett TV-program som behandlar området magnetterapi.
*12 Wissenschaftliche Literatur und klinische Ergebnisse (26)
Beskriver resultat från ett urval av vetenskapliga försök med magnetterapi.
*13 Grundlagenforschung an der Universität des Saarlandes - Vom Floh zum Forsch (22)
Redogör för intressanta fakta om effekter av pulserande magnetfält baserad på en film framställd av Dr. Warneke.
*14 Achtung! Nachahmer - Trittbrettfahrer - Scharlatane (12)
Tar upp vilka seriösa krav man ska ställ på en leverantör av utrustning för magnetterapi.
*15 Anerkennung durch die Krankenkassen (6)
Kort om den tyska försäkringskassans inställning till ersättning för magnetterapi.
*16 Beurteilungen durch Heilpraktiker (6)
Återger resutlatet av fem fall som behandlats med magnetterapi.
*17 Magnetfeld-Therapie Grossstudie an 50.000 Patienten (18)
Översiktilig redovisning av 642 läkares behandling av 50000 patienter med magnetterapi och avseende 15 olika diagnoser.
*18 Forschungsergebnisse der Quanten-Therapie (32)
Beskriver hur "Quanten-Therapi" påverkar jontransporten mellan blodbanor och celler samt olika fysiologiska /biologiska effekter på kroppen.
*19 Die Natur als Vorbild Bionik - Quantronik (16)
Definierar begreppen Bionik och Quantronik samt redogör för valet av resonansfrekvens.
*20 Zellmeditation oder Frequenzen gegen den stress (8)
Behandlar hjärnans olika frekvensområde och beskriver att Quantronik avger även avger pulser inom Delta.området dvs 3 Hz.
*21 Die grosse Revolution - Das Amplitudfenster (10)
Begreppet amplitudfönster förklaras.
*22 Quantron - Der grosse Erfolg in Fernsehen und Wissenschaft (6)
Beskriver en undersökning utförd av universitet i Wuppertal om hur blodet hos 700 patienter påverkas av Quantroniktekniken.
*23 Quantron-System Wissenschafliche Wirkungsstudien (10)
Redogör för tester med Quantroniktekniken vid universitetet i Graz.
*24 Wissenschaftlicher Hintergrund - Quantronik (56)
Patenten som ligger bakom Quantronik-utrustningen återges här.
*25 Eine weitere Grundlagenstudie aus der Universität Graz (42)
Avhandlar bl a grundforskning avseende jonisering i luften och effekter av magnetterapier.
*26 "Salut" Praxistips (10)
Beskriver versionen "Salut", som började marknadsföras 1994.
*27 Quantronik "Salut"-Anwenderberichten (18)
Användarbeskrivningen för "Salut".
*28 Quantronik unter ärztlicher Aufsicht (10)
Kortbeskrivning av fallstudier.
*29 Gesamtliste der Quantronik Indikationen (7)
Sammanställning över biologiska/fysiologiska effekter av Quantronik-metoden.

Denna artikeln är skriven av Kai Boman den 16/07/2014 7:03:00 pm (kai.boman@novato.se)
Toppen av artikeln ^
Skriv ut denna sidan
Tipsa en vän om denna artikeln
Din E-mail Din väns E-mail
Meddelande
Novato Medic AB  |  Grimsholmsvägen 20, 311 92 Falkenberg  |  Tel: 0370-33 36 75  |  E-mail: novato@qrs.nu