Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information qrs
» STARTSIDAN » INFORMATION » PRODUKTER » FALLBESKRIVNINGAR » QRS SKOLAN » KONTAKT
På Svenska tack! Suomeksi kiitos! Auf Deutch bitte!
» En betydande uppfinning » Livets Energi » Quantron Resonans System » Länkar
» Vetenskapliga bevis » Våra trumfkort » Patent » Certifikat » Nyheter
16/07/2014 7:54:00 pm

Vad är den avgörande skillnaden mellan QRS originalsystem och andra apparater på marknaden?

Den internationellt patenterade " 4-stegs behandlingen".

Steg 1: Skydd mot störande fält

Varhelst det finns elektriska ledningar i luften, jorden eller byggnader, finns det elektrosmog.

Detta kan orsaka såkallade energisjukdomar, som i sin tur kan förorsaka kroniska sjukdomar. Anmärkningsvärt: Medan infektionssjukdomar har minskat mer och mer under de senaste 100 åren, har kroniska sjukdomar (också beroende på energiunderskott) ökat snabbt.

De läkande frekvenserna i naturliga magnetfält har inte en chans mot elektrosmogfälten. Den självläkande processen i kroppen blockeras. Här ingriper kvantron-behandlingssystemet genom att åter förse kroppen med livsviktig energi.

Men: Sådana konstgjort genererade magnetfält har endast effekt, om ett reducerat fält först skapas i rummet. Detta innebär att den existerande elektrosmogen måste reduceras maximalt. Om terapeutiska frekvenser nämligen blandas med elektrosmogen, har de en långt ifrån botande effekt. QRS är den enda tillverkaren som tar hänsyn till detta och har internationellt patent på den " 50 Hz elektrosmogförintaren" i samband med kvantronbehandling.


Patent specifikation:
Anordning för att påverka elektriska och magnetiska fält med låga frekvenser
Patent nr: EP 0 621 795 B 1
Patentansökan: 09.11.1993
Patent utfärdat: 03.06.1998
Steg 2: Jontransport

Alla tillverkare av apparatur för magnetfältsbehandling gör anspråk på att deras produkter regenererar celler, botar sjukdomar och stimulerar cellerna genom att aktivera cellmetabolismen (ämnesomsättningen i cellen). Cellmetabolismen är emellertid alltid beroende av jontransport.

Var därför försiktig när det gäller sådana uttalanden. Endast QRS har, efter många års forskning, världspatentet på jontransport i kroppens celler. Om någon gör anspråk på denna förmåga, är uttalandet antingen felaktigt eller inkräktar på QRS-världspatentet.

Endast QRS är helt berättigad att göra anspråk på att åstadkomma transport av väte-, kalcium-, natrium-, kalium-, klor- och magnesiumjoner. På grund av detta är en bättre cellförsörjning möjlig och på samma gång befrias cellerna från avfallsprodukter och toxiner. QRS sörjer för en markant ökning av syre i vävnaderna, graden av syrespridning ökar med 80 - 90 % och energimolekyler (ATP) bildas.


QRS-systemet gör också transporten av dessa substanser möjlig genom förhårdnade eller förslappade vävnadsstrukturer.

Patentspecifikation:
Anordning för transport av joner, speciellt protoner

Patent nr: EP 0 594 655 B 1
Patentansökan: 3.07.1992
Patent utfärdat: 25.01.1996

Steg 3: Resonansfenomen

För att underlätta cellmetabolismen och även att befria cellerna från toxiner, fria radikaler och avfallsprodukter måste spänningen i cellmembranet bibehållas på hög nivå. För att fördröja cellens åldrande på samma gång, måste cellens energidel byggas upp. Endast då bildas energimolekyler (ATP).

Detta fungerar endast med cellens specifika amplitudfönster. Detta fönster i kroppscellen upptäcktes av QRS och det gör jontransport möjlig och därför det såkallade resonansfenomenet.


Endast på detta sätt kan en resonans skapas i joner, cellmembran och blodkärlsväggar. Och bara när denna resonans är alstrad, kan joner transporteras och då påverkas cellmetabolismen. Om detta verkligen fungerar som hos QRS stärker det immunsystemet såväl som regenereringen av kroppen genom produktion av protein (när det gäller nervceller: minnesproteiner), uppbyggnad och balansering av den bioelektriska potentialen hos cellenergin, stärkande av metabolismen och aktivering av hormonproduktionen. Patentet utfärdades för dessa fenomen, som är de enda och absoluta villkoren för energiuppbyggnaden i cellen.

Patentspecifikation:
Anordning för transport av joner, särskilt protoner.

Patent nr: EP 0 594 655 B1
Patentansökan: 03.07.1992
Patent utfärdat: 25.01.1996


Steg 4:
Biofeedback

Ingen människa är lik en annan och även de biologiska och elektrobiologiska förhållandena växlar för varje dag, timme och minut, beroende på yttre påverkan. För att stödja, stärka och optimera denna biologiska kontrollcykel bör det professionella kvantron-behandlings-systemet först registrera och bearbeta användarens tillstånd i början, för att sedan kunna sända den optimalt lämpliga QRS-signalen för denna kropp.

Fåfängt hopp? För första gången lyckades QRS hitta och registrera de omedelbara effekterna i den mänskliga kroppen. Medan detta redan är tillgängligt för läkare, kommer framtida generationer av QRS-apparater också att erbjuda den privata användaren en automatiskt självanpassande funktion och på så sätt säkra den optimala framgången av behandling för varje individ. Detta QRS-patent är också internationellt skyddat.

Patentspecifikation:
Anordning för värdering av effekterna av pulserande magnetfält på en organism

Patent nr: EP 0 729 318 B1
Patentansökan: 08.10.1994
Patent utfärdat: 27.03.1997

Denna artikeln är skriven av Kai Boman den 16/07/2014 7:54:00 pm (kai.boman@novato.se)
Toppen av artikeln ^
Skriv ut denna sidan
Tipsa en vän om denna artikeln
Din E-mail Din väns E-mail
Meddelande
Novato Medic AB  |  Grimsholmsvägen 20, 311 92 Falkenberg  |  Tel: 0370-33 36 75  |  E-mail: novato@qrs.nu