Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information qrs
» STARTSIDAN » INFORMATION » PRODUKTER » FALLBESKRIVNINGAR » QRS SKOLAN » KONTAKT
På Svenska tack! Suomeksi kiitos! Auf Deutch bitte!
» En betydande uppfinning » Livets Energi » Quantron Resonans System » Länkar
» Vetenskapliga bevis » Våra trumfkort » Patent » Certifikat » Nyheter
16/07/2014 7:00:00 pm

Varför fungerar QRS-terapi?

Quantron Resonans Systemet är slutsatsen av 20 år forskning om olika magnetterapier. QRS är nyckeln till hur och varför magnetterapi fungerar.

Människan är inte livsduglig utan påverkan av det naturliga jordmagnetfältet,
efter som det garanterar en optimal syreförsörjning för kroppens alla celler.
Människan är skapad för att röra sig, dvs. muskelarbete i jordens magnetfält. Arbetet som behövs för att upprätthålla full energiproduktion och säkerställa cellspänningen motsvarande 15 km promenad varje dag.

De, till det syresatta hemoglobinet bundna O2-molekylerna löses från järnkärnan genom påverkan av ett elektromagnetiskt fält och i dess motpoliga magnetisering av järnatomer och porfyrin-ringar, och frigörs därmed.
1 . Bild av Hemoglobinglobin( Hb) bestående av globin, järnkärna och en porfyrin-ring runt denna kärna. När O2 binds vid järn kärnan, talar vi om syrerikt (oxygent) Hb, när O2 åter är löst i slutet av kapillärerna, om syrefattigt Hb.

Bild från IMM ( Institutet för Molekylär Medicin) .

Principen är alltså :
Hjärnan skickar en signal till en muskel att utföra ett arbeta .
Muskelcellerna måste då öka energin genom att höja ämnesomsättningen.
Ytterligare vätejoner (H +) utsöndras då från cellerna in i blodet som blir "surt ",
pH-värdet sjunker. Detta kompenseras genast! Energi förbrukas ej utan omvandlas.
Energiomvandlingen sker genom att:
Muskelcellens arbete har åstadkommit en rörelse av blodets hemoglobin molekyler.
Järnatomerna i molekylerna får dem att "spinna " i magnetfältet,
Energin stiger i profyrin -ringarna och O2 molekylerna frigörs.
De frigjorda syremolekylerna tränger in i cellerna och reagerar med glykos, fettsyror
och aminosyror.
Denna förbränningsprocess kallas för oxidation och omvandlar maten vi äter till värme och vatten samt ATP molekyler ( cellens och därmed kroppens energireserv).
Behöver vi mer energi spaltas ATP molekylerna upp och drar igång ämnesomsättningen. Den s.k.
natrium - kalium pumpen stimuleras, ytterligare vätejoner skiljs ut , blodet blir surt , arbetet åstadkommer energihöjningen som frigör syreatomer osv. --- Kretsloppet sluter sig ----. Så långt allt väl!
Men vad händer om kroppen får för lite syre av någon anledning som stress , sjukdom, för lite motion, osund mat, gifter, mediciner eller för lite vatten.
Då sjunker cellmembranspänningen.
Från 70 - 110 millivolt på friska celler. .
till 40 - 50 millivolt på sjuka celler.
och 20 - 30 millivolt på cancerceller.

När denna elektromagnetiska förändring sker ändras hela mineralbalansen och vissa mineraler börja "falla ut" ur den extracellulära vätskan och ur blodet.
Dessa mineraler anhopas i vad som kallas "mineraldepåer".
Om dessa mineraler sätter sig i lederna uppstår artrit.
Om de sätter sig i ögonen uppstår grå starr.
Den elektriska signalöverföringen kan påverkas. Då svarar musklerna dåligt eller vi får spasmer som MS och CP.
Energibrist ,syrebrist och försurning kommer även att orsaka smärta, inflammation och sjukdomar.

Ju mindre syre det finns närvarande i cellerna desto mer smärta förnimmer vi.

All kronisk smärta och sjukdom beror på syrebrist, försurning och energibrist på cellnivå.
Man beräknar att ca 120 olika sjukdomar har samband med energibrist.
Kunskapen om att magnetiskt material har påverkat människor är känt över hela välden sedan urminnes tider. Men ingen har riktigt förstått varför.
Men så har det varit med alla kända energiomvandlingar. Vi har använt oss av dem långt innan vi förstod hur dom fungerade.
Man skulle kunna beskriva vår civilisations utveckling som vår förmåga att tämja energi.
Vi har lärt oss tämja och hantera eldens, vattnets, ångans, oljans och atomkraftens energier.
Genom de senaste 20 årens forskning inom kvantfysik, reglerteknik och resonans på cellnivå, har det kommit fram ett system som arbetar med pulserande likströmsfält , med enbart kroppsegna frekvensmönster, låg fältstyrka och en patenterad kurva.
Dessa Quantron Resonans System har nu lett fram till flera patenterade och dokumenterat användarvänliga produkter utan några som helst kända biverkningar.
I dessa produkter finns en mikrodator som jobbar med en speciell dubbel sågtandspuls, som i ett pulserande lågfrekvent magnetfält "tvingar" syremolekylerna att lösa sig från sin transportören "hemoglobinet".
Överskottet på syre som då uppstår används till att transportera bort slaggprodukter och till förbränning av näringsämnen i cellen samt bygger upp cellspänningen.
Denna process är lätt att föreställa sig:
Den sågtandformade signalen utför samma arbete som när man skjuter på en karusell fast här skjuter den på hemoglobinmolekylens järnatom och efterliknar naturens energiomvandling som jag beskrev i början av artikeln.
Detta garanterar en konstant syreförsörjning av våra celler, vävnader, organ och slutligen hela kroppen.
En behandling helt utan kända biverkningar.

Vi kan aldrig må bättre än våra celler gör.

Denna artikeln är skriven av Kai Boman den 16/07/2014 7:00:00 pm (kai.boman@novato.se)
Toppen av artikeln ^
Skriv ut denna sidan
Tipsa en vän om denna artikeln
Din E-mail Din väns E-mail
Meddelande
Novato Medic AB  |  Grimsholmsvägen 20, 311 92 Falkenberg  |  Tel: 0370-33 36 75  |  E-mail: novato@qrs.nu